УСЛУГИ

УСЛУГИ

Нашата компанија на своите корисници им ги нуди следните транспортни услуги:

Останати услуги

Туристички аранжмани, чартер патувања, приватен ангажман...

Повеќе информации:

Macedonian Flag +389 70 638 014
Italian Flag +39 320 69 45 678
German Flag +49 151 43 62 65 26

contact@metaktrans.mk

Scroll to top