УСЛУГИ

УСЛУГИ

Нашата компанија на своите корисници им ги нуди следните транспортни услуги:

Останати услуги

Туристички аранжмани, чартер патувања, приватен ангажман...

Повеќе информации:

+389 71 678 343
+39 32 95 366 958

contact@metaktrans.mk

Scroll to top